Pomoc online

Ta forma pracy przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które mają utrudniony dostęp do innych form pomocy psychologicznej. Przydaje się szczególnie osobom mieszkającym daleko od ośrodków terapeutycznych i poradni, oraz emigrantom, przebywającym w miejscach, gdzie trudno o fachową pomoc w języku polskim.

Proponujemy trzy formy pomocy online:

Wsparcie w kryzysie

W trudnych sytuacjach, kiedy tracimy coś lub kogoś ważnego, kiedy załamuje się nasz plan, tracimy nadzieję, pomocna jest rozmowa w której możemy ubrać w słowa to co się w nas dzieje. Potrzebna jest możliwość wyrażenia swoich emocji, spotkania z kimś, kto posłucha i pomoże uporządkować życie po kryzysie.

Budowanie rozwiązań

Kiedy chcemy zmienić swoje życie, wyjść z kłopotów, zrealizować marzenia, pomocna jest rozmowa skoncentrowana na rozwiązaniach. W takim spotkaniu głównym celem jest rozpoznanie i dookreślenie celu oraz rozpoznanie prowadzącej do niego drogi. W tej formie pomocy opieram się głównie na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Psychoterapia online

Osobom, które potrzebują psychoterapii a nie mogą podjąć jej w miejscu zamieszkania oferujemy psychoterapię zdalną prowadzona online połączoną z regularnymi spotkaniami w gabinecie terapeutycznym co 2-3 miesiące.