Anna Mędrzycka

Psycholog absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych. W trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. 

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w ośrodku dla osób przewlekle psychicznie chorych i placówce opiekuńczo-wychowawczej dla młodzieży. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała w poradni zdrowia psychicznego. Współpracowała z MGOPS w Wieliczce. 

Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i rodzinami. Posiada doświadczenie pracy z grupą terapeutyczną dla dzieci i dla dorosłych. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. 

Szczególne miejsce w jej zainteresowaniach zajmuje psychologia rozwojowa i relacja między dzieckiem i jego opiekunami we wczesnym okresie życia.