Metoda – jak pracujemy

W swojej pracy integrujemy różne szkoły psychoterapii – czerpiąc zarówno z tradycji myślenia psychodynamicznego, jak z perspektywy systemowej i humanistycznej. Dobieramy styl pracy do indywidualnych potrzeb, problemów i celów klienta. …

Czym jest psychoterapia?

Powstało wiele definicji psychoterapii, które starają się opisać to zjawisko, ale żadna nie czyni tego w sposób doskonały. Nancy McWilliams zaczyna swoją książkę „Psychoterapia psychoanalityczna” od słów „Psychologia jest nauką. …