Pomiędzy

Donald Winnicott pisał pięknie o przestrzeni przejściowej – między fantazją i rzeczywistością. Przestrzeni koniecznej do życia i rozwoju. Czasem w tej przestrzeni rosną słowa. Czasem słowa nie wystarczają. Czasem pomagają …