Maciej Andrusiewicz

Psycholog, absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył dwuletnie studia podyplomowe z Podstaw psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Pracuje w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową.

Obecnie w trakcie szkolenia z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej w KSPP. Doświadczenie kliniczne zdobywał współpracując z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pracując w systemie specjalistycznej opieki środowiskowej w Krakowie. Kompetencje psychoterapeutyczne rozwija uczestnicząc w grupie doświadczenia własnego, w spotkaniach grupy Balinta oraz poddając swoją pracę superwizji.

W pracy psychoterapeutycznej inspiruje się współczesną psychoanalizą brytyjską.