Katarzyna Nowak-Ledniowska – psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest związana z opieką paliatywno-hospicyjną w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentem przewlekle chorym i jego rodziną. Współpracuje z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego UJ wykładając dla słuchaczy studiów Psychoonkologicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie zdobywała podczas staży w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych CMUJ.

Pracuje indywidualnie i grupowo zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej ma praca terapeutyczna z rodziną w kryzysie, w kontekście nieuleczalnej choroby dziecka.

Umów wizytę >