Grupa Genogramowa

Grupowa Analiza Genogramu

to warsztat dla psychoterapeutów, psychologów, lekarzy i wszystkich osób, które pracują z innymi ludźmi w szeroko pojętym obszarze pomocy. Umożliwia zapoznanie się z techniką pracy z użyciem genogramu, przede wszystkim w oparciu o doświadczenie własne oraz wspólne zastanawianie  się w grupie. Refleksja obejmuje m.in. wpływ historii rodziny, przekazów transgeneracyjnych, konstelacji rodzinnych i potrzeb rodziny na indywidualny rozwój osoby, podejmowane role, decyzje życiowe, jak również zasoby i utrudnienia w pracy zawodowej. Sprzyja to również pogłębieniu kontaktu emocjonalnemu z poszczególnymi ważnymi osobami.

Praca będzie się odbywać w grupie sześcioosobowej w trakcie dwóch zjazdów (16-17 listopada 2024 r. oraz 26-27 kwietnia 2025 r.) i będzie poprzedzona rozmową wstępną z każdym z uczestników (online). Osoby przyjęte otrzymają szczegółowe wskazówki do gromadzenia informacji i przygotowywania genogramu.

Udział w warsztacie będzie obejmować ok. 50h szkoleniowych i zalicza się do doświadczenia własnego dla osób ubiegających się o certyfikację PTP.

Harmonogram

16 listopada 2024 od 9:00 do 19:15

17 listopada 2024 od 9:00 do 18:00

26 kwietnia 2025 od 9:00 do 18:00

27 kwietnia 2025 od 9:00 do 18:30

Miejsce

Pracownia Nad Sobą, ul. Henryka Sienkiewicza 9/9, 30-033 Kraków

Prowadzący

Ryszard Matląg – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Prowadzi również psychoterapię zaburzeń seksualnych oraz superwizję i grupy analizy genogramu.

Jacek Olszewski – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży jak również psychoterapię par i rodzin. Pracuje w nurcie psychodynamicznym z uwzględnieniem paradygmatu systemowego. Zajmuje się również psychoterapią zaburzeń seksualnych oraz superwizją indywidualną i grupową.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.