Regulamin Psychoterapii w Pracowni Nad Sobą

 1. W Pracowni Nad Sobą prowadzimy psychoterapię korzystając z dorobku różnych szkół, głównie z nurtu psychodynamicznego i systemowego. Stale szkolimy się, dzielimy swą wiedzą w zespole i poddajemy naszą pracę superwizji, by jak najlepiej pomagać naszym pacjentom.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedzają spotkania konsultacyjne, w czasie których odbywa się wstępna diagnoza problemu i ustalenie kontraktu terapeutycznego (zasad i celów terapii).
 3. Pierwsze spotkanie konsultacyjne jest umawiane przez recepcję Pracowni. Po tym spotkaniu kontakt odbywa się bezpośrednio pomiędzy pacjentem a terapeutą.
 4. Czas trwania sesji wynosi 45 minut dla terapii indywidualnej i 70 minut dla terapii pary/rodziny.
 5. Terapeuci pracujący w Pracowni Nad Sobą są odpowiedzialni za rzetelne prowadzenie psychoterapii w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, kierując się troską o dobro pacjenta i regułami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 6. Reguły odwołań
  • W terapii par/rodzin: bezpłatne odwołanie sesji jest możliwe raz na kwartał, jednak musi być zgłoszone najpóźniej poprzedniego dnia.
  • W terapii indywidualnej, jeśli nie ustalono inaczej z terapeutą, możliwe są 3 odwołania bezpłatne w ciągu półrocza, zgłoszone najpóźniej poprzedniego dnia.
  • W przypadku nieodwołania lub odwołania w ostatniej chwili, sesja jest płatna.
 1. Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, która obejmuje zarówno treści ujawniane w terapii jak i sam fakt uczestniczenia w niej. W szczególnych przypadkach, prawo zwalnia z obowiązku zachowania tajemnicy (m.in. w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia).
 2. Pacjent może otrzymać zaświadczenie o udziale w terapii. Zaświadczenia dla par lub rodzin są wydawane jedynie na wspólny wniosek wszystkich uczestników terapii (osób powyżej 16 roku życia). Placówka nie wystawia opinii psychologicznych.
 3. Płatności
  • W trakcie terapii możliwe są zmiany cen, o których informujemy z wyprzedzeniem.
  • Opłata za pierwsze spotkanie jest dokonywana z góry, przelewem, nie później niż trzy dni przed umówionym terminem konsultacji.
  • Opłaty za terapię wnoszone są gotówką lub kartą płatniczą.
  • W szczególnych sytuacjach akceptowane są płatności za terapię przelewem, wtedy płatność za cały miesiąc należy wysłać do 7. dnia danego miesiąca.
 1. Dokumentacja jest przechowywana przez 5 lat od zakończenia terapii.