Zespół

Psychoterapeuci

Barbara Adamska

Barbara Adamska - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej organizowany przez Oddział Nerwic Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Więcej >

Katarzyna Nowak-Ledniowska

Katarzyna Nowak-Ledniowska - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest związana z opieką paliatywno-hospicyjną w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentem przewlekle chorym i jego rodziną. Więcej >

Marta Rejdych

psychoterapeuta

Psycholog. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Więcej >

Katarzyna Siemieniuk

psychoterapeuta Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Agata Siwiec-Bek

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Obecnie w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Dorota Solecka

Dorota Solecka - psychoterapeutapsychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, doktor nauk medycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej PTP. Więcej >

Marta Szmigielska

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Więcej >

Anna Turska

psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletni Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz odbyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Więcej >

Magdalena Wojciechowska

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii według autorskiego programu profesora W. Karolaka. Ukończyła całościowy czteroletni kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Więcej >

Zofia Wróbel

Zofia Wróbel - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Więcej >

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog. Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej, studia podyplomowe z Psychologii Transportu oraz całościowe szkolenie systemowo –psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP. Prowadzi terapię rodzin, nastolatków i osób dorosłych.  Więcej >

Anna Mędrzycka

psychoterapeuta

Psycholog absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych. W trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Więcej >

Inni specjaliści

Wojciech Drath

Wojciech Drath - psychoterapeuta, kierownik zespołudyrektor

Doktor psychologii, superwizor aplikant, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

 

Maria Hornowska-Stoch

konsultant

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, prowadzi zajęcia ze studentami. Pomaga rodzicom w ramach konsultacji rodzicielskich. Więcej >

Marcelina Gotfryd

koordynatorka

Dogląda działań Pracowni i dba o jej sprawne funkcjonowanie.

Studentka ostatniego roku Psychologii. Interesuje się psychoterapią systemową, psychologią egzystencjalną oraz badaniami jakościowymi. Zdobywa doświadczenie podczas praktyk i staży psychologicznych oraz w ramach współpracy przy projektach badawczych.