Zespół

Poznaj naszych specjalistów

Wojciech Drath

Wojciech Drath - psychoterapeuta, kierownik zespołukierownik kliniczny

Doktor psychologii, superwizor aplikant, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

 

Dorota Solecka

Dorota Solecka - psychoterapeutapsychoterapeutka

Specjalista psycholog kliniczny, doktor nauk medycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej PTP. Więcej >

Marek Rosłoń

psychoterapeuta

Z wykształcenia filozof i teolog. Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ukończył całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii i terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Więcej >

Katarzyna Siemieniuk

Katarzyna Siemieniuk - psychoterapeutapsychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Katarzyna Nowak-Ledniowska

Katarzyna Nowak-Ledniowska - psychoterapeutapsychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest związana z opieką paliatywno-hospicyjną w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentem przewlekle chorym i jego rodziną. Więcej >

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog. Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz całościowe szkolenie systemowo–psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP.  Więcej >

Anna Mędrzycka

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych. W trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Więcej >

Paula Wrześniewska

psychoterapeutka

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aktualnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii („Psychoterapia ze szczególnym
uwzględnieniem terapii rodzin”, organizowanego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku),
przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Więcej >

Karolina Sobierska

psychoterapeutka
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do
uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowanego przez Ośrodek
Szkoleń Systemowych w Krakowie. Więcej>

Zofia Wróbel

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Więcej >

Marta Szmigielska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Więcej >

Agata Siwiec-Bek

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Obecnie w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Maria Hornowska-Stoch

konsultant rodzicielski

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, prowadzi zajęcia ze studentami. Pomaga rodzicom w ramach konsultacji rodzicielskich. Więcej >

Paulina Cofór-Pinkowska

psychiatra, psychoterapeutka

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku. Więcej >

Agnieszka Burzyńska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii -„Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, prowadzonego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Marcelina Gotfryd-Burzyńska

kierowniczka organizacyjna

Psycholożka. Odpowiada za pierwszy kontakt z pacjentami oraz dba o sprawne funkcjonowanie Pracowni na poziomie organizacyjnym i administracyjnym.