Zespół

Psychoterapeuci

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog. Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej, studia podyplomowe z Psychologii Transportu oraz całościowe szkolenie systemowo –psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP. Prowadzi terapię rodzin, nastolatków i osób dorosłych.  Więcej >

Karolina Sobierska

psycholog
psychoterapeuta
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do
uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowanego przez Ośrodek
Szkoleń Systemowych w Krakowie. Więcej>

Zofia Wróbel

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Więcej >

Anna Mędrzycka

psychoterapeuta

Psycholog absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych. W trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Więcej >

Katarzyna Nowak-Ledniowska

Katarzyna Nowak-Ledniowska - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest związana z opieką paliatywno-hospicyjną w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentem przewlekle chorym i jego rodziną. Więcej >

Dorota Solecka

Dorota Solecka - psychoterapeutapsychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, doktor nauk medycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej PTP. Więcej >

Anna Turska

psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletni Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz odbyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Więcej >

Katarzyna Siemieniuk

psychoterapeuta Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Marta Szmigielska

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Więcej >

Agata Siwiec-Bek

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Obecnie w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Inni specjaliści

Wojciech Drath

Wojciech Drath - psychoterapeuta, kierownik zespołudyrektor

Doktor psychologii, superwizor aplikant, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

 

Maria Hornowska-Stoch

konsultant

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, prowadzi zajęcia ze studentami. Pomaga rodzicom w ramach konsultacji rodzicielskich. Więcej >

Marcelina Gotfryd

koordynatorka

Odpowiada za kontakt z pacjentami oraz dba o sprawne funkcjonowanie Pracowni na poziomie administracyjnym.

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.