Zespół

Poznaj naszych specjalistów

Wojciech Drath

Wojciech Drath - psychoterapeuta, kierownik zespołukierownik kliniczny

Doktor psychologii, superwizor aplikant, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

 

Dorota Solecka

Dorota Solecka - psychoterapeutapsychoterapeutka

Specjalista psycholog kliniczny, doktor nauk medycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej PTP. Więcej >

Marek Rosłoń

psychoterapeuta

Z wykształcenia filozof i teolog. Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ukończył całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii i terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Więcej >

Katarzyna Siemieniuk

psychoterapeutka

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz kurs Podstawowych Umiejętności Pracy metodą Treningu Grupowego BAZA. Więcej >

Katarzyna Nowak-Ledniowska

Katarzyna Nowak-Ledniowska - psychoterapeutapsychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest związana z opieką paliatywno-hospicyjną w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentem przewlekle chorym i jego rodziną. Więcej >

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog. Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz całościowe szkolenie systemowo–psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP.  Więcej >

Anna Mędrzycka

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych. W trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Więcej >

Paula Wrześniewska

psychoterapeutka

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pięcioletni kurs psychoterapii („Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, organizowany przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku), przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Karolina Sobierska

psychoterapeutka
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do
uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowanego przez Ośrodek
Szkoleń Systemowych w Krakowie. Więcej>

Zofia Wróbel

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Więcej >

Marta Szmigielska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Więcej >

Agata Siwiec-Bek

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Obecnie w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Maria Hornowska-Stoch

konsultant rodzicielski

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, prowadzi zajęcia ze studentami. Pomaga rodzicom w ramach konsultacji rodzicielskich. Więcej >

Paulina Cofór-Pinkowska

psychiatra, psychoterapeutka

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku. Więcej >

Agnieszka Burzyńska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii -„Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, prowadzonego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >