Zespół

Poznaj naszych specjalistów

Wojciech Drath

Wojciech Drath - psychoterapeuta, kierownik zespołukierownik kliniczny

Doktor psychologii, superwizor aplikant, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

 

Agata Siwiec-Bek

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Obecnie w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Marek Rosłoń

psychoterapeuta

Z wykształcenia filozof i teolog. Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ukończył całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii i terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Więcej >

Katarzyna Siemieniuk

psychoterapeutka

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz kurs Podstawowych Umiejętności Pracy metodą Treningu Grupowego BAZA. Więcej >

Karolina Sobierska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do
uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowanego przez Ośrodek
Szkoleń Systemowych w Krakowie. Więcej>

Marta Szmigielska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Więcej >

Zofia Wróbel

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Więcej >

Dorota Zielińska

psychoterapeutka

Pedagog, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studiów podyplomowych z diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Więcej>

Kinga Saska-Grabowska

psychoterapeutka

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w obszarze trzech specjalności: oligofrenopedagogika, arteterpaia, pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Fundacje Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Więcej>

Ewa Przywara

psychoterapeutka

Pedagożka, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Ośrodek
Szkoleń Systemowych. Więcej >

Agnieszka Burzyńska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii -„Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, prowadzonego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Karolina Kozub-Ciembroniewicz

psychoterapeutka

Psycholog, magister filozofii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Więcej >

Paulina Cofór-Pinkowska

psychiatra, psychoterapeutka

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku. Więcej >

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz całościowe szkolenie systemowo–psychodynamiczne. Więcej >

Agata Krzemień

psychoterapeutka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie w trakcie kursu psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym prowadzonym przez Fundację Kontekst, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

Superwizorzy

prof. dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz

dr Dorota Solecka