Zespół

Poznaj naszych specjalistów

Wojciech Drath

kierownik kliniczny

Doktor psychologii, superwizor aplikant, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej >

 

Agata Siwiec-Bek

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Więcej >

Marek Rosłoń

psychoterapeuta

Psycholog i filozof, absolwent Uniwersytetu SWPS w Sopocie, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ukończył pięcioletni, całościowy kurs psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Więcej >

Katarzyna Siemieniuk

psychoterapeutka

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Więcej >

 

Karolina Sobierska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowany przez Ośrodek Szkoleń Systemowych. Więcej>

Marta Szmigielska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Więcej >

Agnieszka Burzyńska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Więcej >

Dorota Zielińska

psychoterapeutka

Pedagog, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studiów podyplomowych z diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowany przez Ośrodek Szkoleń Systemowych. Więcej>

Kinga Saska-Grabowska

psychoterapeutka

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w obszarze trzech specjalności: oligofrenopedagogika, arteterpaia, pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Więcej>

Agata Krzemień

psychoterapeutka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Fundację Kontekst. Więcej >

Ewa Przywara

psychoterapeutka

Pedagożka, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowany przez Ośrodek Szkoleń Systemowych. Więcej >

Karolina Kozub-Ciembroniewicz

psychoterapeutka

Psycholog, magister filozofii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Więcej >

Michał Buczek

psychoterapeuta

Psycholog i pedagog specjalny. Absolwent Uniwersytetu SWPS w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Ukończył pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku a także studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej. Więcej >

 

Paulina Cofór-Pinkowska

psychiatra, psychoterapeutka

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła pięcioletni całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Więcej >

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz całościowe szkolenie systemowo–psychodynamiczne. Więcej >

Maria Giołbas

 kierowniczka organizacyjna

Wiktoria Barzyk

recepcja

Superwizorzy

prof. dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz

dr Dorota Solecka