Zespół

Wojciech Drath

Wojciech Drath - psychoterapeuta, kierownik zespołudyrektor

Doktor psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracował w wielu ośrodkach zajmujących się pomocą osobom cierpiącym, chorym i ich rodzinom. Doświadczenie w terapeutyczne zdobywał między innymi w Krakowskim Instytucie Psychoterapii i Zespole Gabinetów Specjalistycznych Proximed. Obecnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

 

Maria Hornowska-Stoch

konsultant

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, prowadzi zajęcia ze studentami. Brała udział w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych. Pracowała w dwóch przedszkolach oraz prowadząc zajęcia twórczego rozwoju dla dzieci. Przeprowadziła wiele warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Wspierała kobiety i całe rodziny, które doświadczyły straty dziecka w okresie prenatalnym, będąc moderatorem grupy wsparcia a także podczas rozmów indywidualnych. Działa w Fundacji Przestrzeń propagującej idee związane z połączeniem wolnościowej edukacji z Porozumieniem bez Przemocy. Ukończyła szkolenie Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów. Pomaga rodzicom w ramach konsultacji rodzicielskich.

Katarzyna Nowak-Ledniowska

Katarzyna Nowak-Ledniowska - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest związana z opieką paliatywno-hospicyjną w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentem przewlekle chorym i jego rodziną. Współpracuje z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego UJ wykładając dla słuchaczy studiów Psychoonkologicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Katarzyna Siemieniuk

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz kurs Podstawowych Umiejętności Pracy metodą Treningu Grupowego BAZA. Pracuje w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju oraz odbywa staż w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Przyjmuje również pacjentów anglojęzycznych.

Agata Siwiec-Bek

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Obecnie w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na stażu w Zakładzie Terapii Rodzin Kliniki Uniwersyteckiej, a także pracując w Poradni dla Dzieci z Autyzmem “Effatha”. Aktualnie współpracuje z Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny “Cresco”, a także pełniąc rolę koterapeuty w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Dorota Solecka

Dorota Solecka - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, doktor nauk medycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej PTP. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Od 2006 roku pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dydaktyk.

Anna Turska

psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletni Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz odbyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Specjalizację z psychologii klinicznej odbywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przez szereg lat była pracownikiem Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest współzałożycielką Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w ramach podejścia psychodynamicznego oraz terapię par. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Magdalena Wojciechowska

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii według autorskiego programu profesora W. Karolaka. Ukończyła całościowy czteroletni kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie terapeutyczne i kliniczne zdobywała między innymi w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Katedry Psychoterapii CM UJ oraz w oddziale ogólnopsychiatrycznym
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego. Pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej w obszarze związanym ze wsparciem osób chorujących psychicznie. Prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o podejście psychodynamiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zofia Wróbel

Zofia Wróbel - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywała w ramach stażu w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Współpracowała także z Centrum Psychoterapii w Myślenicach, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową.

Olga Tarnawczyk

koordynator

Dogląda działań Pracowni i dba o jej sprawne funkcjonowanie.

Psycholog. Absolwentka Szkoły Trenerów STER. Interesuje się psychologią sportu, psychologią kliniczną oraz psychoterapią. Doświadczenie zdobywa w ramach zajęć z terapii rodzin oraz praktyk studenckich.

Jan Zając

psychoterapeuta

Psycholog. Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej, a także studia podyplomowe z Psychologii Transportu. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo –psychodynamicznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP.  Prowadzi terapię rodzin, nastolatków i osób dorosłych.  Doświadczenie zawodowe zdobywał na stażach m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin i  w szpitalu psychiatrycznym  im. Józefa Babińskiego w Krakowie, a także w pracy na dziennych oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych i rehabilitacyjnym w Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym. Pracuje w poradni psychologiczno-pedadagogicznej, oraz Krakowksim Instytucie Psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją.