Dlaczego u nas?

  • pracujemy zespołowo

W naszym zespole doświadczenie wszystkich członków wspiera indywidualną pracę każdego terapeuty – służą temu regularne spotkania zespołu i wspólne superwizje.

  • łączymy wiedzę naukową i praktykę kliniczną

Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Dlatego angażując się w pomaganie nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę przez pracę naukową, dydaktyczną i wymianę doświadczeń na konferencjach.

  • otwieramy możliwości

Psychoterapia to relacja służąca poznaniu siebie – aby móc lepiej korzystać z życia i własnych możliwości. Doświadczenie bliskiej, stabilnej obecności uważnego psychoterapeuty pozwala człowiekowi otworzyć się na te części swojego doświadczenia, które wcześniej były „nie do pomyślenia”.