slider

Full 1
GABINETY PSYCHOTERAPII
Zajmujemy się terapią zaburzeń psychicznych i trudnych bliskich relacji.
Wspieramy osoby, które chcą odzyskać wewnętrzną równowagę,
pokonywać życiowe przeszkody i przekraczać dotychczasowe ograniczenia.

Pomagamy wrócić do siebie.
Full 1
PRACA ZESPOŁOWA
PRACUJEMY ZESPOŁOWO
W naszym zespole doświadczenie wszystkich członków
wspiera indywidualną pracę każdego terapeuty.
Służą temu regularne spotkania zespołu i wspólne superwizje.
PRACA ZESPOŁOWA
łączymy
łączymy wiedzę naukową i praktykę kliniczną
Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.
Dlatego angażując się w pomaganie nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę przez pracę naukową,
dydaktyczną i wymianę doświadczeń na konferencjach.
łączymy
otwieramy
OTWIERAMY MOŻLIWOŚCI
Psychoterapia to relacja służąca poznaniu siebie
- aby móc lepiej korzystać z życia i własnych możliwości.
Doświadczenie bliskiej, stabilnej obecności uważnego psychoterapeuty
pozwala człowiekowi otworzyć się na te części swojego doświadczenia,
które wcześniej były "nie do pomyślenia".
otwieramy
previous arrow
next arrow