„Psychoterapia online z perspektywy polskich psychoterapeutów” – artykuł w Psychoterapii

psychoterapia online

Z przyjemnością informujemy, że w kwartalniku „Psychoterapia” ukazał się artykuł Wojciecha Dratha i Szymona Nęckiego podsumowujący badania stosunku polskich psychoterapeutów do zjawiska psychoterapii online. By zachęcić do przeczytania całości zacytujemy dwa fragmenty:

Być może terapia online nie tyle czyni komunikację z pacjentem niebezpośrednią, co dokłada kolejne pośrednictwo, a zarazem pozwala ową niebezpośredniość uwidocznić. Kontakt z pacjentem jest bowiem zawsze zapośredniczony — przez język słów, gestów, intonacji, form kulturowych. Jeśli określić językiem cały szeroki wachlarz sposobów przekraczania dystansu między osobami, to można potraktować narzędzia online jako współczesne uzupełnienie „słownika” — poszerzenie języka o formy pozwalające spotkać człowieka fizycznie bardzo oddalonego. Z drugiej strony samo oddalenie jest bardzo istotnym wielowymiarowym komunikatem relacyjnym — wskazującym na możliwości, ograniczenia oraz powody bliskości i dystansu. Połączenie online można więc potraktować nie tylko jako utrudniający pracę „szum informacyjny”, ale też jako istotny komunikat wart poddania refleksji w terapii.
Uzyskane wyniki wskazują na żywe zainteresowanie tematyką psychoterapii online wśród polskich psychoterapeutów. Upowszechnia się ona jako dodatkowy sposób pracy z pacjentem, uzupełniający bezpośredni kontakt w gabinecie. Zdecydowana większość terapeutów uważa ją za właściwą metodę pracy w sytuacjach, w których pacjent ma wyraźnie utrudniony dostęp do gabinetu psychoterapeuty.
Zebrane dane pozwalają wyraźnie zobaczyć, że psychoterapia online nie jest „niszową aktywnością” i nie jest działaniem podejmowanym tylko przez młodych terapeutów. Jest natomiast zjawiskiem, które budzi silne kontrowersje i stawia w nowym świetle pytania o istotę psychoterapii i jej przyszłość.

Cały artykuł dostępny jest online pod adresem:

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2018/55Drath_Psychoterapia_3_2018.pdf

Zachęcamy do lektury i podzielenia się refleksjami w komentarzach. Zniechęcamy zaś do komentowania bez przeczytania całości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *