Agnieszka Burzyńska

psychoterapeutka

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii – Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin, prowadzonego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku dla Osób z Autyzmem, gdzie prowadzi terapię grupową, indywidualną oraz terapię par. Posiada również bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą. Współpracowała z Fundacją Uniwersytet Dzieci prowadząc seminaria dla rodziców.

Ukończyła liczne kursy orgaznizowane przez Krakowski Instytut Psychoterapii Integratywnej: Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych, Integratywna systemowa psychoterapia depresji.

Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej. W Pracowni Nad Sobą prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin.