Cennik

cena psychoterapii

Terapia w trybie stacjonarnym:

  • Psychoterapia indywidualna od 200 zł  do 230* zł (sesje 45-minutowe) 
  • (Un)happy hours – psychoterapia w godzinach 11:00-15:00 dla studiujących 170 zł (sesje 45-minutowe) 
  • Psychoterapia par i rodzin (sesje 70-minutowe)
    • z jednym psychoterapeutą od 340 zł do 400* zł
    • z dwojgiem terapeutów 430 zł 
  • Psychoterapia grupowa 115 zł (sesje 90-minutowe)

Psychoterapia w języku angielskim oraz terapia online:

  • Psychoterapia indywidualna 230-260 zł 
  • Psychoterapia par i rodzin 390-430 zł

Superwizja grupowa i indywidualna (Wojciech Drath) – ustalenia indywidualne

* Ceny sesji terapeutycznych uzależnione są od udokumentowanych świadectw kwalifikacji (specjalizacja, certyfikat, doktorat).