Terapia grupowa

Czym jest?

Psychoterapia grupowa jest skuteczną i szeroko stosowaną metodą leczenia, która może być wykorzystywana także w celach samorozwojowych. Praca w grupie terapeutycznej daje niepowtarzalną możliwość przyjrzenia się swoim przeżyciom i sposobom funkcjonowania przez pryzmat doświadczeń innych osób.

Grupa terapeutyczna zapewnia szczególne warunki, dzięki którym jej uczestnicy mogą uzyskać nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi. Daje to możliwość wypracowywania nowych, bardziej dojrzałych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązywania problemów. Grupa staje się bezpiecznym gruntem na którym jej uczestnicy mogą na nowo przeżyć, zrozumieć i zintegrować różne aspekty swoich przeszłych i teraźniejszych doświadczeń, co prowadzi do głębokich zmian w sposobie ich funkcjonowania.

Zalety

Psychoterapia grupowa łączy w sobie zalety terapii indywidualnej (możliwość poznania mechanizmów własnych trudności i wprowadzania trwałych zmian w swoim życiu) z zaletami właściwymi tylko tej metodzie:

 • pozwala spojrzeć na siebie oczami innych – otrzymywanie informacji zwrotnych na swój temat (doświadczanie społecznego lustra),
 • pomaga przyjrzeć się własnym sposobom komunikacji i budowania relacji z innymi,
 • daje motywację i wsparcie do dokonywania zmian,
 • pozwala doświadczać i rozwijać w sobie empatię.

Obszary przydatności

Psychoterapia grupowa jest szczególnie pomocna dla osób, które:

 • mają trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi,
 • przeżywają różnego rodzaju lęki i niepokój,
 • doznają dolegliwości fizycznych o podłożu psychologicznym
 • przeżywają przytłaczający smutek i poczucie winy,
 • nie radzą sobie ze stresem, i silnymi emocjami
 • doświadczają bolesnych skutków trudnych doświadczeń z przeszłości,
 • czują, że ich sposób funkcjonowania jest dla nich niszczący,
 • chciałyby poprawić jakość swojego życia poprzez lepsze poznanie świata własnych przeżyć i motywów kierujących ich zachowaniem.

Grupa terapeutyczna w Pracowni Nad Sobą

Koszt udziału w grupie wynosi 115 zł za spotkanie. Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacjami.

Zapytaj o możliwość dołączenia do grupy przez formularz kontaktowy.