Paulina Cofór-Pinkowska

psychiatra, psychoterapeutka

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego, Oddziale Psychiatrycznym Dzieci w WSSD im. Św. Ludwika, Ośrodku dla Osób z Autyzmem, Zakładzie Terapii Rodzin. Jest aktywnym pracownikiem Collegium Medicum.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną adolescentów od 16r.ż i dorosłych oraz terapię par i rodzin.