Paula Wrześniewska

Paula Wrześniewska
psychoterapeutka

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pięcioletni kurs psychoterapii („Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, organizowany przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku), przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w ramach stażów odbywanych w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki WL UJ CM, Ambulatorium Terapii Rodzin oraz pracując w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego.

W swojej pracy koncentruje się głównie na podejściach systemowym oraz psychodynamicznym, starając się jednocześnie integrować inne spojrzenia teoretyczne, tak, aby niesioną pomoc dostosować do potrzeb konkretnej osoby uczęszczającej na terapię.

W duchu rodzicielstwa bliskości zajmuje się prowadzeniem konsultacji dla rodziców, psychoterapią młodzieży począwszy od 11-12 r.ż., psychoterapią osób dorosłych oraz terapią par i rodzin. 

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.