Paula Wrześniewska

Paula Wrześniewska
psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aktualnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii („Psychoterapia ze szczególnym
uwzględnieniem terapii rodzin”, organizowanego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku),
przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie
zawodowe zdobywała m.in. w ramach stażów odbywanych w Zakładzie Terapii Rodzin i
Psychosomatyki WL UJ CM, Ambulatorium Terapii Rodzin oraz pracując w Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego.

W swojej pracy koncentruje się głównie na podejściach systemowym oraz
psychodynamicznym, starając się jednocześnie integrować inne spojrzenia teoretyczne, tak,
aby niesioną pomoc dostosować do potrzeb konkretnej osoby uczęszczającej na terapię.
W duchu rodzicielstwa bliskości zajmuje się prowadzeniem konsultacji dla rodziców,
psychoterapią młodzieży począwszy od 11-12 r.ż., psychoterapią osób dorosłych oraz terapią
par i rodzin. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.