Zespół

Wojciech Drath

Wojciech Drath - psychoterapeuta, kierownik zespołudyrektor

Doktor psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracował w wielu ośrodkach zajmujących się pomocą osobom cierpiącym, chorym i ich rodzinom. Doświadczenie w terapeutyczne zdobywał między innymi w Krakowskim Instytucie Psychoterapii i Zespole Gabinetów Specjalistycznych Proximed. Obecnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

 

Dorota Solecka

Dorota Solecka - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, doktor nauk medycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej PTP. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Od 2006 roku pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dydaktyk.

Zofia Wróbel

Zofia Wróbel - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywała w ramach stażu w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Współpracowała także z Centrum Psychoterapii w Myślenicach, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową.

Katarzyna Nowak-Ledniowska

Katarzyna Nowak-Ledniowska - psychoterapeutapsychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku jest związana z opieką paliatywno-hospicyjną w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentem przewlekle chorym i jego rodziną. Współpracuje z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego UJ wykładając dla słuchaczy studiów Psychoonkologicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Maria Hornowska-Stoch

konsultant

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, prowadzi zajęcia ze studentami. Brała udział w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych. Pracowała w dwóch przedszkolach oraz prowadząc zajęcia twórczego rozwoju dla dzieci. Przeprowadziła wiele warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Wspierała kobiety i całe rodziny, które doświadczyły straty dziecka w okresie prenatalnym, będąc moderatorem grupy wsparcia a także podczas rozmów indywidualnych. Działa w Fundacji Przestrzeń propagującej idee związane z połączeniem wolnościowej edukacji z Porozumieniem bez Przemocy. Ukończyła szkolenie Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów. Pomaga rodzicom w ramach konsultacji rodzicielskich.

Anna Turska

psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletni Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz odbyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Specjalizację z psychologii klinicznej odbywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przez szereg lat była pracownikiem Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest współzałożycielką Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w ramach podejścia psychodynamicznego oraz terapię par. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Magdalena Wojciechowska

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Arteterapii według autorskiego programu profesora W. Karolaka. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie terapeutyczne i kliniczne zdobywała między innymi w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Katedry Psychoterapii CM UJ oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego.

Maciej Andrusiewicz

psychoterapeuta

Psycholog, absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył dwuletnie studia podyplomowe z Podstaw psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Pracuje w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową.

Olga Tarnawczyk

koordynator

Dogląda działań Pracowni i dba o jej sprawne funkcjonowanie.

Psycholog. Absolwentka Szkoły Trenerów STER. Interesuje się psychologią sportu, psychologią kliniczną oraz psychoterapią. Doświadczenie zdobywa w ramach zajęć z terapii rodzin oraz praktyk studenckich.